Tùy chỉnh kính dùng một lần Imax

Kính 3D phân cực bao gồm kính 3D phân cực tuyến tính và kính 3D phân cực tròn.

Chi tiết sản phẩm

L kính 3D phân cực inear luôn được sử dụng trong rạp chiếu phim 3D, như hệ thống rạp chiếu phim 3D Imax.


Góc (hoặc độ): 45/135, 0/90, 135/45, tổng 3 góc (hoặc độ)

Ống kính phân cực L inear: ống kính mỏng 0.23mm, ống kính dày 0.72mm.

Ống kính mỏng 0.23mm luôn phù hợp với khung nhựa ABS hoặc khung giấy.

Ống kính dày 0.72mm luôn phù hợp với khung nhựa PC.

0.72mm với áo cứng cả hai bên, chống xước, A nti UV.

star wars imax glasses

iimax 3d glasses cost

http://www.hony3dglasses.com/big-size-frame-3d-glasses

http://www.hony3dglasses.com/best-3d-glasses-for-movie-theatre


Yêu cầu thông tin