Rạp chiếu phim kỹ thuật số Disney kính 3D thụ động

Rạp chiếu phim kỹ thuật số Disney thụ động 3D Glasses Cinema thụ động thông tư phân cực kính 3D

Chi tiết sản phẩm

Rạp chiếu phim kỹ thuật số Disney kính 3D thụ động

cinema systems 3d glasses.jpg

projection systems passive glasses.jpg

polariztion 3d glasses.jpg

cinema polarizer 3d glasses.jpg


Rạp chiếu phim thụ động thông tư phân cực kính 3D

Yêu cầu thông tin