Kết hợp tưởng tượng không giới hạn sự hiểu biết đầy đủ về đặc điểm kỹ thuật 3D

Tại sao là không phổ quát cho 3D, chúng ta cần phải kiểm tra, trước tiên, nhiều người không hiểu d, không hiểu các khái niệm về kỹ thuật thứ hai, 3D và nhiều vấn đề được giải quyết, chi phí thứ ba, trong xã hội, sự cần thiết cho các tiêu chuẩn khu vực để được phổ được chấp nhận và công nhận.


3D là gì

Tên viết tắt cho 3D là một ba chiều, là đồ họa ba chiều. Hiển thị đồ họa 3D trong máy tính, Hiển thị đồ họa ba chiều trong mặt phẳng. Không giống như các thế giới thực, không gian thực ba chiều và không gian thực. Máy tính trông giống như trong thế giới thực, vì vậy một đồ họa 3D máy tính, nó không làm cho họ trông giống như thật.