Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Phim 3D chuyển đổi là gì?

Aug 04, 2015

Phim 3D converter có thể chuyển đổi phim ảnh phim-d 2D, 3D phim ở bất kỳ định dạng nào vào các định dạng màu đỏ và màu xanh, phim 3D được chuyển đổi sang phim 2D. Phim 3D chuyển đổi hình dạng và một bộ nhớ USB stick, cắm vào một giao diện USB máy tính, và sau đó nhập khẩu phim vào bộ chuyển đổi sẽ tự động chuyển đổi ý định của bộ phim, rất dễ sử dụng!