Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Làm thế nào về Video kính

Aug 04, 2015

A: video kính

Là một loại gắn trên đầu màn hình ảo, còn được gọi là màn hình hiển thị kính, iriver PMP. Một thuật ngữ phổ biến, vì kính kính hiển thị hình ảnh bên ngoài, và được thiết kế cho màn hình lớn Hiển thị âm thanh và máy nghe nhạc video cho video, vì vậy gọi nó là hình ảnh của video kính (video kính).


II: kính video Hiển thị các nguyên tắc:

Thông qua một hình ảnh siêu zoom quang học hệ thống (chủ yếu là chính xác ống kính quang) trên màn hình, và sau đó trình bày cho người xem trong mắt của hình ảnh màn hình. Hình ảnh có một kính lúp để xem hình ảnh rendered ảo phóng đại.


Ba loại video kính

Video của kính không minh bạch đầu tiên, phổ biến nhất, mũ bảo hiểm, kính, mặc loại, chẳng hạn như


Thứ hai là kính trong suốt video, có thể giống như bình thường một kính và xem video, bây giờ đã dẫn loại chiếu sản phẩm bằng cách sử dụng công nghệ để đạt được, sự can thiệp của môi trường xung quanh trên xem như là cách đầu tiên và do đó, có những sản phẩm ít hơn;